SUBNEA Sp. z o. o.

SUBNEA Sp. z o. o.

Tadeusza Wendy 15

81-341 Gdynia, Polska

subnea@subnea.com

www.subnea.com

NIP: 5862360176

REGON: 387148547

KRS: 0000862466

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN