NASZA HISTORIA

SUBNEA - z pasji do morza

Firma została założona w 2020 r. przez pięciu partnerów reprezentujących takie dziedziny jak geofizyka, hydroakustyka, hydrochemia, geochemia, biologia morza, rybactwo oraz ornitologia.

Jednak jej historia rozpoczęła się dużo wcześniej – powstanie spółki było ukoronowaniem wieloletniej i owocnej współpracy partnerów w badaniach środowiska na potrzeby inwestycji morskich i lądowych.